zaproszenie

Wypełnij formularz i zaplanuj wizytę!

Chcę darmowy trening wprowadzający z trenerem!
Potwierdzam, że mam ponad 18 lat i zgadzam się z warunkami akcji promocyjnej.
Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Baltic Gym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 55/57, a także na ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych, dla celów marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na podany przeze mnie numer telefonu, na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.)
Zgadzam się na przekazywanie mi przez Baltic Gym Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-759), ul. Boh. Monte Cassino informacji handlowych drogą elektroniczną (m.in. pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych) w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Przyjmuję również do wiadomości, iż wyrażenie przeze mnie niniejszego zgody jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu otrzymania wejściówki.